liên hệ ngay để được tư vấn 024-3939-2525 giờ mở cửa: 9:00 - 21:00 Thứ 2 - Chủ nhật

Công Ty TNHH Kinmaku Laboratory Vietnam

Rakuraku center

Địa chỉ: 53 Phan Kế Bính kéo dài, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 0828-228-155

Emai: rakurakucenter.vietnam@gmail.com

Thông tin liên hệ