liên hệ ngay để được tư vấn 024-3939-2525 giờ mở cửa: 9:00 - 21:00 Thứ 2 - Chủ nhật

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG BỊ ĐAU MỎI LƯNG, TƯ THẾ ĐI ĐỨNG KHÔNG ĐÚNG

Mình làm công việc văn phòng phải ngồi một chỗ nhiều nên hay bị mỏi lưng. Cũng tìm hiểu đi nhiều chỗ khám rồi nhưng không có hiệu quả. Tình cờ biết tới phòng khám này. Bằng phương pháp dùng tay làm mềm cơ. Không sử dụng thuốc thang gì nhưng sau khi đi 3 buổi thì đã đỡ 7~80%. Lần tới sẽ sắp xếp đi thêm 1 lần nữa để chữa khỏi hẳn.

- Vietnam